Disclaimer Minderpremie.nl

Disclaimer Minderpremie.nl

Het volgende is van toepassing op alle pagina’s van Minderpremie.nl. Door het gebruiken van deze pagina’s stemt de gebruiker in met deze disclaimer. De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en samengesteld. Minderpremie.nl kan daarom ook geen garantie of verklaring afgeven ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Minderpremie.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige onjuistheden en/of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de pagina’s op deze site.

De aangeboden vergelijkingstools en de inhoud daarvan vallen volledig onder de verantwoordelijkheid en AFM-vergunning van DSC Finance B.V. (AFM-vergunning: 12042898) of van Komparu B.V. (AFM-vergunning: 12042855).

De gebruiker zal Minderpremie.nl, partners, relaties en de auteur van deze disclaimer beschermen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijk maatregelen, inclusief kosten voor juridische bijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van deze internet pagina’s, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Contact Minderpremie.nl

Mocht je vragen hebben over de website van Minderpremie.nl dan kun je ons een e-mail sturen. Wij zullen uw e-mail dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Wij gebruiken je e-mailadres alleen voor het beantwoorden van je bericht en niet voor andere doeleinden.

Voor inhoudelijke vragen over de betreffende verzekeringen en verzekeraars verwijzen wij je door naar de desbetreffende verzekeraar. Wij mogen namelijk geen inhoudelijke vragen over verzekeringen beantwoorden. Heb je een vraag over onze website dan mogen wij deze uiteraard wel beantwoorden.